جلسه هیت مدیره جهت اهداء جهیزیه:

تشکیل جلسه هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت ابوالفضل العباس (ع)، جهت اهداء جهیزیه

۱۵ مهر ۹۴
تشکیل جلسه هیت مدیره موسسه خیریه حضرت ابوالفضل العباس(ع)، جهت اهداء جهیزیه

تشکیل جلسه هیت مدیره موسسه خیریه حضرت ابوالفضل العباس(ع)، جهت اهداء جهیزیه

آخرین خبرها

دختران نیازمند جهیزیه، یک نفر مانده به هزار/ امام جمعه میانه:

افزایش سن ازدواج فاجعه است

۱۷ مهر ۹۴