تشکیل کمیته خواهران جهت تهیه لیست اولیه جهیزیه

۱۴ مهر ۹۴
تشکیل کمیته خواهران جهت تهیه لیست اولیه جهیزیه با حضور مدیرعامل محترم موسسه ٰحاج آقا رضایی زاد، رئیس شورای شهرستان میانه سرکار خانم شیخ الاسلامی،رئیس کمیته خواهران سرکار خانم  ابوالقاسم زاده بهمراه جمعی ازمدیران و دبیران شهرستان میانه

تشکیل کمیته خواهران جهت تهیه لیست اولیه جهیزیه با حضور مدیرعامل محترم موسسه ٰحاج آقا رضایی زاد، رئیس شورای شهرستان میانه سرکار خانم شیخ الاسلامی،رئیس کمیته خواهران سرکار خانم  ابوالقاسم زاده بهمراه جمعی ازمدیران و دبیران شهرستان میانه

آخرین خبرها

دختران نیازمند جهیزیه، یک نفر مانده به هزار/ امام جمعه میانه:

افزایش سن ازدواج فاجعه است

۱۷ مهر ۹۴