به مناسبت ماه مبارک رمضان:

جلسه جهت توزیع ارزاق در ماه مبارک رمضان

۰۴ تیر ۹۴
روز پنجشنبه مورخه ۹۴/۴/۴  ساعت ۸:۳۰-۷ در محل بیت امام جمعه جلسه ای جهت توزیع ارزاق در ماه مقدس و مبارک رمضان تشکیل شد

روز پنجشنبه مورخه 94/4/4 ساعت 8:30-7 در محل بیت امام جمعه جلسه ای جهت توزیع ارزاق در ماه مقدس و مبارک رمضان تشکیل شد. بر همین اساس مقرر گردید سبدکالای رمضانیه به زودی در اختیار مددجویان موسسه خیریه حضرت ابوالفضل(ع) قرار گیرد.

آخرین خبرها

دختران نیازمند جهیزیه، یک نفر مانده به هزار/ امام جمعه میانه:

افزایش سن ازدواج فاجعه است

۱۷ مهر ۹۴