اهداء گوشت قربانی به خانواده های نیازمند سال 94

اهداء گوشت قربانی به خانواده های نیازمند سال 94
تیر 4, 1400
155 بازدید

با یاری و احسان مداوم خیرین محترم شهرستان میانه از عید قربان 94/7/2 تا پایان ماه صفر 94/9/21همه روزه به مددجویان تحت پوشش موسسه و همچنین مراجعه کنندگان غیر تحت پوشش این موسسه گوشت قرمز به وزن 800 گرم تحویل داده شد. همچنین لازم به ذکر است با مبالغ دریافتی خیرین از بابت کفاره روزه، همه روزه به تعداد 300 […]

با یاری و احسان مداوم خیرین محترم شهرستان میانه از عید قربان 94/7/2 تا پایان ماه صفر 94/9/21همه روزه به مددجویان تحت پوشش موسسه و همچنین مراجعه کنندگان غیر تحت پوشش این موسسه گوشت قرمز به وزن 800 گرم تحویل داده شد.

همچنین لازم به ذکر است با مبالغ دریافتی خیرین از بابت کفاره روزه، همه روزه به تعداد 300 قرص نان خریداری شده و تحویل مددجویان موسسه قرار داده میشود.